Skip to content
Menu

Ile się średnio płaci za alimenty?

Rodzajem stałych, regularnych świadczeń wynikających ze stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub małżeństwa są alimenty. Najczęściej spotykaną formą alimentów są te, które płaci rodzic na dziecko. Ale występują także alimenty na byłego małżonka lub na rodziców. Ile średnio się płaci za alimenty?  Kto może złoży pozew o alimenty? O alimenty mogą się ubiegać osoby uprawnione do tego […]

Rodzajem stałych, regularnych świadczeń wynikających ze stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub małżeństwa są alimenty. Najczęściej spotykaną formą alimentów są te, które płaci rodzic na dziecko. Ale występują także alimenty na byłego małżonka lub na rodziców. Ile średnio się płaci za alimenty? 

Kto może złoży pozew o alimenty?

O alimenty mogą się ubiegać osoby uprawnione do tego świadczenia, jeśli znalazły się w tak zwanym stanie niedostatku. Obowiązek alimentacyjny najczęściej obejmuje rodziców, który powinni zagwarantować środki finansowe na utrzymanie dzieci – dzieje się tak najczęściej w sytuacji rozstania, rozwodu lub separacji, kiedy wychowaniem dziecka zajmuje się głównie jeden rodzic. Co ważne, obowiązek płacenia alimentów przez rodzica na dziecko nie ustaje wraz z osiągnięciem przez potomstwo pełnoletniości lub konkretnego poziomu wykształcenia – trwa do czasu, aż dziecko będzie w stanie samo się utrzymywać i zaspokajać podstawowe potrzeby. Jeśli obowiązku alimentacyjnego nie może spełnić rodzic, przechodzi on na dalszych krewnych. 

Dodatkowo, krewni w linii prostej: rodzice, dziadkowie, dzieci czy rodzeństwo są zobligowani do wzajemnej alimentacji, jeśli stopa życia osoby uprawnionej uprawnia do tego świadczenia. Krewni i powinowaci obciążeni są obowiązkiem alimentacyjnym w stopniu odpowiadającym ich możliwościom zarobkowym. Ile średnio wynoszą alimenty na dziecko i co obejmują? 

Alimenty a Kodeks rodzinny

Najczęściej spotykaną formą alimentów są te, które płaci rodzic wobec dziecka, które nie ma możliwości samodzielnie się utrzymać i zaspokoić swoich potrzeb. Do potrzeb należy między innym: zamieszkanie, wyżywienie, leczenie, kształcenie, ubranie i środki higieny osobistej oraz wypoczynek. W zależności od potrzeb dziecka, jego wieku i stanu zdrowia przydzielane są mu alimenty – które są także zależne od możliwości zarobkowych rodzica. Tak więc wysokość alimentów jest sprawą rozpatrywaną zawsze indywidualnie. 

Wysokość alimentów na dzieci

Alimenty według stawek podawanych przez obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości są aktualizowane co roku, ponieważ podlegają waloryzacji. Ich kwota jest podawana zawsze do 30 listopada. 

Wysokość alimentów różni się w zależności od ilości wspólnych dzieci rodziców. W 2020 r. stawki alimentów wyglądają następująco: 

  • jedno dziecko – 496 zł 
  • dwoje dzieci pochodzących od tych samych rodziców 450 zł 
  • troje dzieci pochodzących od tych samych rodziców 404 zł
  • czworo dzieci pochodzących do tych samych rodziców – 359 zł 
  • pięcioro i więcej dzieci pochodzących od tych samych rodziców – 313 zł.

Obecnie alimenty zasądzane są w trybie natychmiastowym – od razu po złożeniu pozwu i rozpatrzeniu go przez sąd. Przy ustalaniu wysokości alimentów nie jest brane świadczenie z programu 500+.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

© – Powered by love since 2020. Kopiowanie treści zabronione. Wszelkie prawa zastrzeżone.