Ile się średnio płaci za alimenty?

Rodzajem stałych, regularnych świadczeń wynikających ze stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub małżeństwa są alimenty. Najczęściej spotykaną formą alimentów są te, które płaci rodzic na dziecko. Ale występują także alimenty na byłego małżonka lub na rodziców. Ile średnio się płaci za alimenty?  Kto może złoży pozew o alimenty? O alimenty mogą się ubiegać osoby uprawnione do tego […]