Skip to content
Menu

Protokół przedślubny – czym jest i co warto o nim wiedzieć?

Przed ślubem na narzeczonych czeka wiele formalności do wypełnienia. Jednym z obowiązków każdej pary, która planuje wziąć ślub kościelny, jest wypełnienie protokołu przedślubnego. Dokument składa się przeważnie z kilku części, a wiele znajdujących się w nim pytań, na które trzeba odpowiedzieć, może nieraz wzbudzać lęk lub wątpliwości narzeczonych. Aby ich uniknąć, warto dowiedzieć się najważniejszych […]

Przed ślubem na narzeczonych czeka wiele formalności do wypełnienia. Jednym z obowiązków każdej pary, która planuje wziąć ślub kościelny, jest wypełnienie protokołu przedślubnego. Dokument składa się przeważnie z kilku części, a wiele znajdujących się w nim pytań, na które trzeba odpowiedzieć, może nieraz wzbudzać lęk lub wątpliwości narzeczonych. Aby ich uniknąć, warto dowiedzieć się najważniejszych informacji jeszcze przed pójściem do kancelarii. Czym dokładnie jest protokół przedślubny? Po co się go wypełnia? Jakie są obowiązki narzeczonych? Jakie dokumenty należy przygotować?

Czym tak właściwie jest protokół przedślubny?

Protokół przedślubny, nazywany również protokołem przedmałżeńskim, jest dokumentem, który obowiązkowo musi zostać wypełniony przez parę narzeczonych przed wzięciem ślubu kościelnego. Protokół składa się z 6 części (4 kategorie pytań oraz miejsca na przedstawienie odpowiednich dokumentów) i w dużym skrócie jest po prostu zbiorem pytań, które są zadawane przez księdza podczas spotkania. Mogą one dotyczyć intymnych sfer życia, a ich głównym zadaniem jest przede wszystkim wykazanie gotowości obydwu stron do zawarcia małżeństwa. W przypadku, gdyby którakolwiek ze stron ubiegała się w przyszłości o unieważnienie małżeństwa – protokół może również być dowodem w postępowaniu.

Pytania nie ograniczają się jedynie do wiary czy poglądów, ale dotyczą również praktycznych kwestii takich, jak choćby podejście do wychowania dzieci, relacje z rodzicami, kontakty fizyczne oraz kondycja zdrowotna. W dokumencie można znaleźć również wiele formalnych zapytań, na przykład odnośnie bieżącego miejsca zamieszkania oraz danych personalnych. Protokół przedślubny wypełniany jest przeważnie na kilka miesięcy przed planowaną uroczystością.

Jak w praktyce wygląda rozmowa z księdzem?

Samo spotkanie nie trwa długo, zazwyczaj zajmuje około 45 minut i odbywa się w kancelarii. Rozmowy z przyszłą panną i panem młodym przeprowadzane są osobno, dzięki czemu nie słyszą oni wzajemnie swoich odpowiedzi. Po wypełnieniu protokołu obydwu stron ksiądz porównuje je ze sobą i sprawdza, czy uzyskane odpowiedzi są ze sobą zgodne. Gdy uzna, że tak, składane są podpisy i protokół staje się ważny – uzyskanie ślubu kościelnego jest możliwe.

Jakie dokładnie pytania mogą się znaleźć w protokole?

Na początku konieczne jest podanie szczegółowych danych personalnych, dotyczących nie tylko imienia i nazwiska, ale również informacji odnośnie miejsca zamieszkania oraz rodziców. Później pojawiają się pytania odnośnie wiary i poglądów religijnych, a także samego związku – jak długo narzeczeni się znają czy ich rodziny mają ze sobą kontakt oraz, czy wyrażają zgodę na małżeństwo. 

Następnie w II części protokołu prowadzący przechodzi do pytań o przeszkody małżeńskie, czyli wszystkie sytuacje, które mogłyby uniemożliwić udzielenie ślubu. Pojawiają się pytania o zdrowie, a także wcześniejsze związki małżeńskie (jeśli takie miały miejsce).

W części III poruszane są oświadczenia woli odnośnie zawarcia małżeństwa. Ksiądz może zadawać pytania o wszelkie okoliczności, które mogły zostać zatajone przed drugą połówką – na przykład nałogi lub zobowiązania finansowe. Trzeba podkreślić również pełną dobrowolność we wchodzeniu w związek małżeński oraz znajomość wszystkich założeń tego sakramentu. Z kolei część IV dotyczy małżeństw, w których tylko jedna ze stron jest osobą wierzącą i praktykującą. Para zostanie zapytana, czy zdaje sobie sprawę z praktycznych aspektów zawartego w ten sposób małżeństwa.

Ostatnie dwie kategorie protokołu małżeńskiego to miejsce na umieszczenie daty oraz danych osobowych księdza, który przeprowadził rozmowę, a także przedstawienie odpowiednich dokumentów przez obydwie ze stron. 

Jakie dokumenty należy przygotować przed podpisaniem protokołu?

Aby podpisać protokół przedmałżeński, w zupełności wystarczy zabrać ze sobą dowód osobisty. Jednak w przypadku, gdy któraś z osób należy do innej parafii niż ta, gdzie będzie odbywał się ślub, konieczne jest również przedstawienie aktu chrztu oraz świadectwa bierzmowania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

© – Powered by love since 2020. Kopiowanie treści zabronione. Wszelkie prawa zastrzeżone.